Nikola Tesla, een pionier op het gebied van elektriciteit en een van de meest fascinerende uitvinders van de geschiedenis, blijft ons inspireren met zijn visie en innovaties. Zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de wisselstroomtechnologie en zijn experimenten met draadloze overdracht hebben de basis gelegd voor de moderne elektriciteitsvoorziening en communicatie.

Geboren in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk

Tesla werd op 10 juli 1856 geboren in het huidige Kroatië, als vierde van vijf kinderen. Na een wisselvallige academische carrière in Europa, emigreerde hij naar de Verenigde Staten om in 1884 voor Thomas Edison te werken.

Uitvinder van de afstandsbediening

Als u niet zonder uw TV-afstandsbediening kunt, dank dat aan Nikola Tesla. Hij heeft honderden technologieën uitgevonden, voorspeld of bijgedragen aan de ontwikkeling ervan, waaronder de afstandsbediening, neon- en fluorescentielampen, draadloze transmissie, computers, smartphones, laserstralen, röntgenstralen, robotica en natuurlijk wisselstroom.

Innovatie zat in zijn bloed

Tesla’s moeder was ook een uitvinder en hij schreef veel van zijn succes toe aan de invloed van zijn ouders. Zijn moeder construeerde allerlei gereedschappen en apparaten en weefde de fijnste ontwerpen uit door haar gesponnen draad.

Experimenten met draadloze energieoverdracht

Tesla’s werk aan de Wardenclyffe Toren was onderdeel van zijn grotere visie op het realiseren van draadloze overdracht van energie over lange afstanden. Hij droomde van een wereld waarin mensen vrij toegang zouden hebben tot elektriciteit, draadloos verzonden naar elke plek op aarde. Hoewel zijn visie in zijn tijd niet gerealiseerd werd, legde hij de basis voor hedendaagse draadloze technologieën.

Strijd tussen wisselstroom en gelijkstroom

In de ‘stroomoorlog’ tussen wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) nam Tesla het op tegen Edison. Uiteindelijk won wisselstroom, mede dankzij Tesla’s demonstraties van de veiligheid ervan.

Ontwerp van de eerste waterkrachtcentrale

Tesla ontwierp de eerste hydro-elektrische centrale bij Niagara Falls, een project dat hij sinds zijn kinderjaren bewonderde. Het project leverde voor het eerst stroom aan huizen in het nabijgelegen Buffalo in 1896.

Tesla-eenheden

De eenheid van magnetische veldsterkte, Tesla, is naar hem vernoemd, evenals Tesla Motors, als eerbetoon aan Tesla’s rol in de uitvinding van de elektromotor.

Wardenclyffe-laboratorium

In 1901 kreeg Tesla financiële steun van J.P. Morgan om zijn Wardenclyffe-laboratorium te bouwen. Zijn visie was om signalen en gratis, onbeperkte draadloze elektriciteit over de hele wereld te verzenden.

Niet succesvol in zaken

Ondanks zijn prestaties had Tesla financiële problemen omdat hij geen zakelijk inzicht had. Uiteindelijk verloor hij de financiële steun voor zijn projecten en werden zijn eigendommen verkocht.

Liefde voor duiven

Tesla had een bijzondere fascinatie voor duiven. Hij besteedde veel tijd aan het verzorgen van gewonde duiven in New York City. Er was zelfs een specifieke witte duif waar Tesla bijzonder veel om gaf, en hij beschreef haar als een belangrijke vriend en inspiratiebron.

Uitzonderlijke geheugenvaardigheden

Tesla bezat een fotografisch geheugen en was in staat om complete boeken en uitvindingen in detail te visualiseren in zijn hoofd. Dit stelde hem in staat om complexe concepten en apparaten volledig in zijn gedachten te ontwerpen en te perfectioneren, voordat hij ze fysiek bouwde.

Vrees voor parels

Een van de eigenaardigheden van Tesla was zijn aversie tegen parels. Hij kon het niet uitstaan om ze te zien, en hij weigerde om met vrouwen te spreken die parelsieraden droegen. De reden achter deze fobie blijft onbekend.

Ondersteuning van vrouwen in de wetenschap

Tesla was zijn tijd ver vooruit wat betreft de gelijkheid van vrouwen. Hij geloofde sterk in de capaciteiten van vrouwen en steunde de vrouwenbeweging voor gelijke rechten, inclusief het recht op onderwijs en de mogelijkheid om wetenschappelijke carrières na te streven.