Leonardo da Vinci, een naam die synoniem staat met genialiteit, kunst en wetenschap, blijft ons eeuwen na zijn dood fascineren. Deze man, die leefde van 1452 tot 1519, was niet alleen een meesterlijke schilder maar ook een vooruitstrevende wetenschapper, een ingenieuze uitvinder en een gepassioneerd muzikant. In dit artikel vol met weetjes over Leonardo Da Vinci kijken we naar de wonderlijke wereld van deze ultieme renaissanceman, en ontdekken wat hem zo bijzonder maakte.

Geen Achternaam, Geen Probleem

Een interessant weetje over Leonardo is dat hij eigenlijk geen achternaam had zoals wij die vandaag de dag kennen. “Da Vinci” betekent simpelweg “uit Vinci”, de plaats waar hij geboren is. In die tijd was het gebruikelijk om mensen te identificeren aan de hand van hun geboorteplaats. Dus als je ooit iemand gewoon “da Vinci” hoort zeggen, weet je nu dat dit letterlijk “van Vinci” betekent.

De Onwettige zoon met een gouden toekomst

Geboren als de onwettige zoon van een rijke notaris en een boerenmeisje, had Leonardo misschien niet de meest conventionele start in het leven. Maar dit weerhield hem er niet van om op te groeien in het huis van zijn vader en een opleiding te genieten die de basis zou leggen voor zijn latere successen. Zijn vroege leven bewijst dat je afkomst niet je toekomst bepaalt.

Zelfstudie: De sleutel tot kennis

Ondanks dat hij weinig formele educatie genoot, was Leonardo’s honger naar kennis onverzadigbaar. Hij leerde zichzelf Latijn en verdiepte zich in geavanceerde wiskunde, iets wat hem later in zijn leven enorm van pas kwam. Zijn vermogen om kennis te vergaren buiten de traditionele leerwegen om, toont zijn ware genialiteit.

De creativiteit van een linkshandige

Leonardo was linkshandig, wat in die tijd als ongewoon werd beschouwd. Sommige studies suggereren dat linkshandigen creatiever zijn, en Leonardo is daar mogelijk het perfecte voorbeeld van. Er wordt zelfs gedacht dat hij ambidexter (fenomeen dat iemand zowel links- als rechtshandig is) was, wat zijn uitzonderlijke talent alleen maar onderstreept.

Een Kunstenaar die maar weinig schilderde

mona lisa

Hoewel Leonardo wordt beschouwd als een van de grootste kunstenaars aller tijden, was zijn artistieke output relatief klein. Met slechts ongeveer 17 werken die definitief aan hem kunnen worden toegeschreven, was hij zeker geen productiemachine. Dit had veel te maken met zijn veelzijdige interesses en bezigheden buiten de schilderkunst.

Leerling op zijn vijftiende

Op 15-jarige leeftijd begon Leonardo aan zijn artistieke opleiding in het atelier van Andrea del Verrocchio, dankzij de goede reputatie van zijn vader. Hier leerde hij niet alleen schilderen en beeldhouwen, maar ook over techniek en wetenschap. Dit bewijst maar weer dat een goede mentor goud waard is.

Passie voor anatomie

menselijk lichaam

Leonardo’s fascinatie voor het menselijk lichaam kende geen grenzen. Hij voerde tot wel 30 menselijke dissecties uit om zijn kennis te verdiepen. Zijn anatomische tekeningen zijn niet alleen kunstwerken op zich, maar legden ook de basis voor de moderne wetenschappelijke illustratie. Leonardo’s nieuwsgierigheid en drang om te leren, maakten hem tot een ware pionier in de wetenschap.

Hart voor dieren en mogelijk vegetarisch

Leonardo da Vinci’s liefde voor dieren was zo groot dat hij mogelijk vegetariër was, een zeldzaamheid in zijn tijd. Hij kocht vogels alleen om ze vrij te laten en uitte in zijn geschriften kritiek op het consumeren van dieren. Deze compassie voor levende wezens toont een man die ver vooruit was op zijn tijd, niet alleen in zijn denken over kunst en wetenschap, maar ook over ethiek en moraliteit.

Ook muzikaal begaafd

Naast zijn visuele kunsten en wetenschappelijke onderzoeken, was Leonardo ook muzikaal begaafd. Hij was een bekwaam lyrespeler en componeerde zelfs muziek. Zijn talenten strekten zich uit tot het bouwen van muziekinstrumenten, waaronder een zilveren lier in de vorm van een paardenhoofd. Deze veelzijdigheid bewijst dat Leonardo’s creativiteit geen grenzen kende.

Bill Gates en Leonardo’s notitieboekje

 Codex Leicester

Een van Leonardo’s notitieboekjes, de Codex Leicester, is in het bezit van niemand minder dan Microsoft-oprichter Bill Gates, die het in 1994 kocht voor $30,8 miljoen. Dit notitieboekje, vol wetenschappelijke overpeinzingen en observaties, onderstreept Leonardo’s onverzadigbare honger naar kennis en zijn vooruitstrevende denken. Het feit dat een moderne technologiemagnaat zo’n historisch document bezit, is een mooie illustratie van hoe de geest van Leonardo da Vinci de eeuwen overstijgt.

Achterstevoren Schrijven

Leonardo vulde zijn notitieboekjes met spiegelschrift, een techniek waarbij de tekst van rechts naar links geschreven wordt en alleen met een spiegel leesbaar is. Dit unieke kenmerk van zijn schrijven, mogelijk een methode om zijn notities privé te houden of simpelweg omdat het gemakkelijker was voor een linkshandige, voegt nog een laag mysterie toe aan zijn al fascinerende karakter.

Zijn grootste werk ging verloren

Gran Cavallo

Ondanks zijn vele succesvolle werken, werd Leonardo’s potentieel grootste meesterwerk, een gigantisch bronzen paard genaamd Gran Cavallo, nooit voltooid. Het project, dat 17 jaar in beslag nam, werd uiteindelijk opgegeven toen het metaal dat voor het standbeeld bedoeld was, werd gebruikt voor de productie van kanonnen. Dit verhaal illustreert niet alleen de tragiek van verloren kunst maar ook Leonardo’s ambitie en de uitdagingen waar hij als kunstenaar mee te maken had.

Militaire Architect

Naast zijn artistieke en wetenschappelijke prestaties, werkte Leonardo ook als militair architect en ingenieur voor Cesare Borgia, de zoon van Paus Alexander VI. In deze rol reisde hij door Italië om steden te inspecteren en tekeningen te maken, wat zijn veelzijdigheid en het brede scala aan zijn interesses nogmaals benadrukt.

Laatste jaren in Frankrijk

Leonardo’s laatste jaren bracht hij door in Frankrijk, op uitnodiging van koning Frans I. Hoewel hij in deze periode weinig schilderde, bleef hij werken aan zijn wetenschappelijke projecten tot aan zijn dood in 1519. Zijn graf in de Collegiale Kerk van Saint Florentin werd tijdens de Franse Revolutie vernietigd, waardoor zijn exacte rustplaats een mysterie blijft.

Leonardo da Vinci was een man van ongeëvenaarde talenten, wiens werk en leven blijven inspireren en verbazen. Zijn vermogen om kunst, wetenschap en technologie te integreren, maakte hem tot een ware renaissanceman, wiens invloed nog steeds voelbaar is in de moderne wereld. Zijn nieuwsgierigheid, creativiteit en intellectuele veelzijdigheid maken hem tot een tijdloos icoon, wiens nalatenschap de eeuwen trotseert.