Pythagoras, een oude Griekse wiskundige en filosoof die leefde in de 6e eeuw voor Christus, blijft een van de meest intrigerende figuren in de geschiedenis van de westerse beschaving. Geboren op het eiland Samos, stichtte hij later een school en religieuze gemeenschap, bekend als het Pythagoreïsche Broederschap, in Croton, Zuid-Italië. Pythagoras is vooral bekend om zijn ontdekking van de stelling van Pythagoras, maar zijn invloed strekt zich uit over veel meer gebieden dan alleen wiskunde. Laten we duiken in enkele fascinerende aspecten van zijn leven en nalatenschap.

1. De Mystieke Wiskundige van Samos

Pythagoras werd geboren op het eiland Samos en verhuisde later naar Croton in Zuid-Italië, waar hij het Pythagoreïsche Broederschap oprichtte. Dit was niet zomaar een school; het was een gemeenschap die leefde volgens de principes van Pythagoras, waarbij wiskunde, filosofie, religie en mystiek werden gecombineerd.

2. De Stelling die de Wereld Veranderde

De stelling van Pythagoras, die stelt dat in een rechthoekige driehoek de som van de kwadraten op de rechthoekszijden gelijk is aan het kwadraat op de schuine zijde, is een van de fundamenten van de meetkunde. Deze ontdekking heeft talloze toepassingen in de architectuur, engineering en natuurkunde.

3. Een Geheime Broederschap

Het Pythagoreïsche Broederschap was een geheime samenleving die wiskunde, filosofie, religie en mystiek combineerde. Leden leefden volgens strikte ethische codes en geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel en reïncarnatie.

4. Getallen als Bouwstenen van het Universum

Pythagoras zag getallen als de fundamentele bouwstenen van het universum en kende aan getallen mystieke en spirituele kwaliteiten toe. Hij en zijn volgelingen geloofden dat numerieke patronen de werking van de wereld beheersten.

5. Bijdragen aan de Wiskunde

Naast de beroemde stelling maakten Pythagoras en zijn volgelingen aanzienlijke bijdragen aan de wiskunde, waaronder de ontdekking van irrationale getallen, perfecte getallen, en de studie van geometrische figuren.

6. De Ontdekking van Irrationale Getallen

De ontdekking van irrationale getallen was een schok voor Pythagoras en zijn volgelingen, omdat het in strijd was met hun geloof in de harmonie en perfectie van getallen. Deze ontdekking daagde hun begrip van het universum uit.

7. Vegetarisme en Ethiek

Het Pythagoreïsche Broederschap benadrukte vegetarisme en de ethische behandeling van dieren, gebaseerd op het geloof in metempsychose, of zielsverhuizing, wat inhield dat de ziel na de dood kon overgaan in een ander lichaam.

8. Invloed op latere Denkers

De ideeën en leringen van Pythagoras hadden een diepgaande invloed op latere filosofen en wiskundigen, waaronder Plato en Euclides, en vormden de ontwikkeling van het westerse intellectuele denken.

9. De Ontdekking van de Platonische Lichamen

Pythagoras wordt ook geassocieerd met de ontdekking van de vijf regelmatige veelvlakken, bekend als de Platonische lichamen, die verder bijdroegen aan de studie van geometrie en de harmonie van het universum.

10. Een Legendarisch Leven

Het leven en de leringen van Pythagoras zijn omgeven door legendes en mythen, waaronder verhalen over zijn vermogen om met dieren te communiceren en goddelijke kennis te bezitten. Hoewel het moeilijk is om feit van fictie te scheiden, blijft zijn bijdrage aan de wiskunde, filosofie en de wetenschappen onbetwist.