Toekans zijn zonder twijfel een van de meest opvallende vogels in de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. Met hun luidruchtige roep en kleurrijke verschijning spelen ze een cruciale rol in het in stand houden van deze biodiverse ecosystemen. Laten we duiken in de fascinerende wereld van deze vogels en ontdekken wat ze zo bijzonder maakt.

1. Een Orkest van Geluiden

De naam ’toekan’ is afgeleid van het geluid dat deze vogels maken. Ze behoren tot de luidruchtigste vogels ter wereld. Hun zang lijkt op het gekwaak van kikkers, maar ze produceren ook tikkende en ratelende geluiden met hun snavels. Sommige soorten kunnen zelfs blaffen, grommen en balken.

Vrouwelijke toekans hebben doorgaans een hogere stem dan mannetjes en gebruiken hun roep om andere vogels naar goede foerageerplekken te lokken en zich te onderscheiden van andere toekangroepen.

2. Een Grote Familie

Toekans behoren tot de familie Ramphastidae, die ongeveer 40 soorten toekans omvat, evenals de kleinere toekanetten en araçari’s. Wat ze allemaal gemeen hebben, is een snavel die onevenredig groot is in vergelijking met de rest van hun lichaam.

3. De multifunctionele snavel

Hoewel de exacte reden voor de enorme snavel van de toekan nog steeds een onderwerp van discussie is, speelt deze een rol in de hofmakerij, intimidatie van roofdieren en concurrenten, en natuurlijk bij het eten.

via GIPHY

De snavel wordt gebruikt om fruit te bereiken dat anders buiten bereik zou zijn en om het fruit met verbazingwekkende behendigheid te schillen en te eten. Bovendien helpt de snavel de toekan om af te koelen door de bloedstroom te reguleren.

4. Niet zo gracieus in de lucht

Ondanks hun indrukwekkende snavel zijn toekans niet de meest gracieuze vliegers. Ze brengen meer tijd door met springen dan met vliegen, voornamelijk hoog in de boomtoppen van het regenwoud, waar ze zich nestelen in natuurlijke holtes of die gemaakt zijn door andere vogels.

5. Leven in de boomtoppen

Toekans brengen het grootste deel van hun leven door in de hoge boomtoppen, ver weg van de bosbodem. Ze geven de voorkeur aan volwassen bossen met toegang tot veel rijp fruit. Rivieren vormen vaak natuurlijke barrières tussen verschillende soorten, aangezien toekans niet graag over water vliegen.

6. Variatie in grootte

Er is een aanzienlijke variatie in lengte en gewicht tussen de verschillende toekansoorten. De grootste is de toko toekan, die ongeveer 61 centimeter lang kan worden en tot 860 gram kan wegen. De kleinste is de tawny-tufted toekanet, met een lengte van ongeveer 32 centimeter.

7. Sociale Vogels

Toekans zijn sociale vogels die vaak in grote groepen worden gezien. Ze zijn meestal monogaam en hebben interacties die deel uitmaken van hun hofmakerijrituelen, zoals het naar elkaar gooien van fruit.

8. Bedreigingen in het wild

Hoewel de toekan als ‘niet bedreigd’ wordt beschouwd, nemen de populaties van veel toekansoorten af door habitatverlies en jacht. Ontbossing voor landbouw, woningen en wegen vormt een grote bedreiging, evenals de jacht op deze vogels voor huisdieren, voedsel of als trofeeën.

9. Nestelen in boomholtes

Toekans gebruiken uitgeholde boomholtes voor hun nesten, waar ze tot vijf eieren per jaar leggen. Beide ouders broeden de eieren uit. In het nest slapen toekans door hun kop achterwaarts te draaien, hun snavel onder een vleugel te stoppen en hun staartveren over hun hoofd te klappen.

10. Monomorfisme

Bij toekans is er geen uiterlijk onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes; ze zien er hetzelfde uit. Dit fenomeen, bekend als monomorfisme, komt vaker voor bij diersoorten waar succesvolle sociale interactie belangrijker is dan effectieve hofmakerij.

11. Cruciaal voor het regenwoud

Toekans spelen een vitale rol in het in stand houden van regenwouden door het eten van een verscheidenheid aan inheemse vruchten en het verspreiden van de zaden via hun uitwerpselen. Dit helpt bij het in stand houden van de plantendiversiteit en de gezondheid van het regenwoud.